dimecres, 19 de maig de 2010

Una adreça electrònica útil

Exàmens oficials de català


examens.cifolc@udg.edu
Servei de Llengües Modernes
Universitat de Girona
Edifici de Dret - nivell 0
Campus de Montilivi
17071 Girona
Tel. 972 418 969