divendres, 11 de març de 2011

ERRORS COMUNS I POSSIBLES MILLORES DEL DARRER RESUM

L'Alcalde...
Ajudaran a la Creu Roja/ Localitzen a les persones
en relació a
contar
es sumin
per la nit
L'ajuntament de Mataró
una crisis
hi han persones
recompte del número de persones
reben una formació on expliquen
a les 2:00h acaba
col-laboració
per tal de
es realitzarà un recompte ajustant una única xifra.

Errors de comprensió
Reben una formació de l'alcalde
En grups de 30

Col·loquialismes
Els grups pentinen la ciutat

Altres
L'objectiu és ajustar a la realitat una xifra única dels programes  municipals.