dimecres, 7 d’abril de 2010

UN APUNT DE FONÈTICA EXTRET DE L'ÉS A DIR

quant", "sant", "cent" i "vint" 

En una locució formal, és recomanable pronunciar la t de quant en l'expressió quant és (per distingir-la de quan és -temporal-).


La t de sant normalment és muda. En una locució formal es recomana pronunciar-la si la paraula següent comença en vocal, especialment en els topònims.
Fixem-nos, però, que en força casos (com en sant Adalbert, sant Eucarpi, sant Ildefons o sant Ot) aquesta t no se sol pronunciar (probablement perquè el nom no té tanta tradició o divulgació).

Recomanem pronunciar la t de cent davant les paraules anys, homes i hores.

Però sol ser muda en els altres casos.
Recomanem pronunciar la t de vint davant les paraules anys, homes i hores i en els numerals cardinals i ordinals.

Però sol ser muda en els altres casos.