divendres, 14 de gener de 2011

CERTIFICATS DE NIVELL DE SUFICIÈNCIA, DE SUFICIÈNCIA PER AL PDI, SUPERIOR I INTERMEDI EN LLENGUA CATALANA


Calendari de la convocatòria del mes de febrer de 2011


INSCRIPCIÓ: les dates de matriculació són del 17 al 28 de gener de 2011, en línia a www.udg.edu/cifolc


DIA I HORA DE LA PROVA: la prova oral de nivell superior es durà a terme el dia 11 de febrer, en torns de matí o tarda. La prova escrita de nivell superior, el dia 12 de febrer, a les 9.30 h.

Les proves dels nivells de suficiència es duran a terme el dia 12 de febrer a les 10.00 h.

LLOC: les proves es duran a terme a la Facultat de Dret, nivell 1, el dia 11 de febrer i a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials el dia 12 de febrer, al Campus de Montilivi de la Universitat de Girona, Girona.

RESULTATS: estaran disponibles a partir del dia 14 de març a l’adreça www.udg.edu/cifolc


SOL•LICITUD DE REVISIÓ: s’estableix un període a partir de la data de publicació dels resultats, per demanar revisió d’examen (del 14 al 18 de març).


La revisió s’haurà de demanar per correu electrònic a l’adreça examens.cifolc@udg.cat


ASSIGNACIÓ D’HORA PER A LA REVISIÓ: el dia 21 de març es publicarà la llista de les persones que hagin sol•licitat revisió a www.udg.edu/cifolc, on s’assignarà una hora per a cada persona.

DATA DE REVISIÓ: el dia 25 de març es durà a terme la revisió d’exàmens al despatx 028 del Servei de Llengües Modernes, Edifici de Dret – nivell 0, Campus de Montilivi, Girona, de les 10.00 a les 14.00 h.