divendres, 4 de març de 2011

EL DUBTE DE LA SETMANA. NÚMERO 3

Els vehicles mixtes de l'empresa circulaven per les afores quan es van sobrepassar la senyal que indicava una pendent del 10%.


SOLUCIÓ

Els vehicles mixtos de l'empresa circulaven pels afores quan van passar el senyal que indicava un pendent del 10%.

16 comentaris:

Anònim ha dit...

el problema està "a les afores" que s'hauria de posar "als afores". Ho recordo de la setmana passada que vam treballar-ho a classe.

Núria Noguer

Maria Sànchez i Canaleta ha dit...

Als afores és de gènere masculí i en aquesta frase està escrit en femení.

Com ha dit la Núria, la setmana passada ho vam comentar a classe.

Maria

marijuli ha dit...

No havia vist q el senyal també està escrit en femení. Estariem davant el mateix cas que als afores. Per tant, el senyal i als afores.

Maria

Anònim ha dit...

Hola,
jo escriuria la frase de la següent manera: Els vehicles mixtos (o mixts) de l'empresa circulaven pels afores quan es van sobrepassar el senyal que indicava un pendent del 10%.
- Hi ha gèneres incorrectes escrits en femení però en realitat són masculins: afores, senyal i pendent.
- El plural de mixt pel masculí és mixts o mixtos.
He pogut trobar tota la informació al nostre llibre de text.
Glòria Boada

Anònim ha dit...

Jo corregiria el text de la següent manera:
"Els vehicles mixtos de l'empresa circulaven pels afores quan es van sobrepassar el senyal que indicava un pendent del 10%".

Adoració,

Anònim ha dit...

VERÓNICA DE LAMO: Penso que hi ha més d'un error:
1. L'article de la paraula afores es ALS.
2. l'article de la paraula senyal es en masculí EL.
3. el plural de mixt és mixtos o mixts

Anònim ha dit...

Crec que hi ha 4 errors:
-S'ha d'escriure mixtos o mixts , en lloc de mixtes.
-És als afores i no a les afores.
-S'ha d'escriure un senyal i no una senyal.
-És un pendent i no una pendent.
Tots són masculins.

Laura Noguer

Teresa Fernández ha dit...

Tal com s'ha comentat, hi ha quatre errors:
- "A les afores" és incorrecte. Seria "als afores".
- "Mixtes" hauria de ser "mixts o mixtos".
- "La senyal" no és correcte. Seria "el senyal".
- "Una pendent" hauria de ser "un pendent".

Teresa Fernández ha dit...

Tal com s'ha comentat, hi ha quatre errors:
- "A les afores" és incorrecte. Seria "als afores".
- "Mixtes" hauria de ser "mixts o mixtos".
- "La senyal" no és correcte. Seria "el senyal".
- "Una pendent" hauria de ser "un pendent".

Teresa Fernández ha dit...

Tal com s'ha comentat, hi ha quatre errors:
- "A les afores" és incorrecte. Seria "als afores".
- "Mixtes" hauria de ser "mixts o mixtos".
- "La senyal" no és correcte. Seria "el senyal".
- "Una pendent" hauria de ser "un pendent".

Anònim ha dit...

En la frase proposada he detectat les següents errades:
-“mixtes” s’hauria de substituir per “mixtos” o “mixts”, perquè és el plural d’un mot acabat en “xt”;
-“les afores” s’hauria de substituir per “els afores”, perquè és masculí;
-“la senyal” s’hauria de substituir per “el senyal”, perquè en català també té gènere masculí;
-“una pendent” s’hauria de substituir per “un pendent”, perquè en català també és un mot masculí;
Finalment, pel que fa al verb “sobrepassar”, el diccionari remet al verb “sobrepujar”, que significa “ésser superior (a algú o a alguna cosa) en algun concepte” i “excedir en alçària”. Per la qual cosa em sembla que no seria adequat utilitzar el verb “sobrepassar” en aquesta frase.
Cristina Martinez

Anònim ha dit...

Hola!

Jo hi he trobat 3 errors dels que s'han anat comentant:

- les afores --> hauria de ser "els afores"
- Una pendent --> hauria de ser "un pendent"

Aquestes dues em sonaven de classe, però no tenia el llibre de text a mà. He buscat la definició al DIEC i he comprovat el gènere de l'entrada com a substantiu.

- Sobrepassar --> està mal utilitzat. El DIEC remet a l'entrada sobrepujar, que té dues accepcions.
1. Ésser superior (a algú o a alguna cosa) en algun concepte.Exemple: Sobrepuja totes les altres en vivesa.
2. Excedir en alçària.

Per tant, s'hauria d'utilitzar algun altre verb. Crec que passar seria correcte.

Les altres dues errades, amb les quals coincideixo després de llegir els comentaris (gènere de senyal i plural de mixt), m'havien passat per alt.

Eva Pla

Anònim ha dit...

Tal i com s'ha anat comentant hi veig quatre errors: El plural de la paraula "mixtes" hauria de ser mixts o mixtos. " A les afores" s'hauria de substituïr per "als afores" en masculí. També "la senyal" s'hauria de substituïr per "el senyal", que també és masculí. També cal substituïr "una pendent" per "un pendent".
Totes les correccions s'han fet amb el llibre de text utilitzat a classe.

Mireia Baltrons.

Anònim ha dit...

Jo també estic d'acord amb el que comenten alguns companys: hi ha quatre errades.
La primera, "mixtes" hauria de ser "mixtos o mixts". La segona, "a les afores" caldria canviar-ho per "als afores" perquè com vam comentar a classe és masculí. La tercera, "la senyal" hauria de ser "el senyal" si és de tràfic. I finalment "la pendent" no és correcte sinó que caldria escriure-hi "el pendent".

Mireia Ylla

Anònim ha dit...

bé, jo ja vaig comentar que havia vist més errors (posteriorment al meu primer escrit) però no havia pensat en comentar-los:
- "mixtes --> mixtos"
- la senyal --> el senyal
- la pendent --> el pendent

Núria Noguer

Anònim ha dit...

This would mean mаκing hаrd choiсеs
about scгapρing tax deductions, crеdit and lenԁer іnformation,
lеtters of геcommendation and even реrѕonal cаre.

І гeсommend focuѕing on that 100% and to not provoke damage to anyone, let alone contract with. Some were taken as far as the UK business refuses to give in. Our company offers an item that you can join for free and selling business that.

My web blog ... internet marketing products