dilluns, 7 de març de 2011

PRINCIPALS ERRADES DEL SEGON RESUM

Medioambiental
l'ajuntament de Palafrugell
on hi treballen persones
Extendre's
Té el recolzament institucional
etc...
aquesta iniciativa compte amb el suport
els objectius de la campanya són, el reciclatge i la reutilització.
a nivell social
en la campanya hi participen

Idees mal interpretades
Restaurants de Palafrugell participen en el projecte...
La iniciativa s'estén a tota la província de Girona
Es volen fer contenidors de suro per a llocs públics.
No confongueu reutilitzar i reciclar o inserció i reinserció
una quants restaurants participen

Informació innecessària
quan anem a sopar i bevem un bon vi....

Altres errades
L'objectu és sensibilitzar i reutilitzar els taps de suro.
Separeu en tres paràgrafs (introducció, cos, conclusió)