PARLAR EN PÚBLIC

A fi de fer una bona exposició oral us aconsello una lectura detinguda a l'apartat destinat a aquesta finalitat en l'enllaç Argumenta


“El bon orador, l’orador eficaç, va al gra i s’explica de forma transparent. I, per anar al gra, necessita saber perfectament què és el que vol dir.”


J. Rubio i F. Puigpelat


En el moment de parlar en públic, tot orador s’ha de proposar un objectiu previ: captar l’atenció de l’auditori durant el temps que duri la intervenció. Però serà difícil que ho aconsegueixi si el contingut de l’exposició no passa d’un cúmul de dades desordenades i amb poca relació amb l’auditori i el context. Una bona exposició ha de partir d’un punt per arribar a un de final. L’elaboració del guió permet traçar aquest camí a partir de les relacions que s’estableixen entre les idees.CONSELLS I ORIENTACIONS PER FER UNA BONA EXPOSICIÓ ORALAbans de posar-se a parlar, cal preparar un esquema o guió


1. Primer de tot, cal tenir present les persones a qui ens adrecem i la finalitat de l’exposició.


2. Després, s’ha de cercar informació sobre el tema del qual volem parlar.


3. És altament recomanable anotar en un full les idees que hagi de contenir l’esquema, i destriar les principals de les secundàries.


4. A continuació es pot redactar l’esquema tenint en compte les tres parts en què ha d’estar estructurada: introducció, desenvolupament i conclusió.
Quan comenceu a fer l’exposició oral, tingueu present els recursos lingüístics o expressius.

1. Heu de ser clars, precisos i concisos


2. Heu de tenir en consideració el temps previst, en aquest cas un cinc minuts.


3. Heu d’aconseguir mantenir l’atenció de les persones a qui us adreceu.


• Actueu amb naturalitat


• Parleu amb un to de veu prou alt, articulant bé els sons a fi que el missatge arribi de forma clara.


• Empreu gestos i expressions que reforcin la paraula i mireu totes les persones que us escolten.


• Varieu la velocitat i el to de la intervenció perquè no es faci monòtona

Cal emprar connectors per organitzar el discurs.


• Per introduir el tema: en primer lloc, primer, per començar, d’entrada, parlaré primer de...

• Per canviar d’idea o desenvolupar-la: a continuació, tot seguit, després, d’una banda .... de l’altra, com hem dit abans, així...

• Per introduir la conclusió: finalment, per acabar, en definitiva, en conclusió, per concloure direm...