TEXT PER SER DIT

Un text escrit per ser dit és un text pensat i elaborat per escrit que inclou característiques  pròpies de l'oralitat. Són els textos que usa la rectora de la Universitat per presentar un acte, l'alcadessa de Girona per inaugurar un centre cívic...Esquema

Salutació: Bon dia.
               Benvinguts a.......
               Senyors, senyores...

Introducció general del tema

Desenvolupament:
  1. el contingut
  2. els objectius
  3. el perquè de la tria del tema i dels ponents per a aquestes conferències

Conclusió/ comiat: Així doncs, passo la paraula a...
                             Moltes gràcies per la vostra/seva assistència.


Recomanacions

 1. No us oblideu d’emprar connectors
 2. Alerta amb el tractament. No barregeu el tractament de vostè/s amb el de vós/vosaltres

   Ex.: Li envio aquesta carta per recordar-li que l’acte de graduació de la seva filla és...
   Ex.: Us envio aquesta carta per recordar-vos que l’acte de graduació de vostra filla és...


Convencions

S’empren les cometes per als títols de capítols d’obres unitàries i d’articles d’una publicació periòdica, per als títols de les partides d’un pressupost i per als títols de conferències, cicles de conferències, exposicions i taules rodones. Com ara:
 1. En aquest capítol, «Béns i serveis», hi ha la partida «Treballs, estudis i investigacions».
 2. Al Cercle d’Economia, quan el president va pronunciar la seva conferència, «Estat de l’estat de les autonomies»...
 3. Arran de l’èxit de l’exposició «Picasso: Una retrospectiva»...
 4. Dins el cicle de conferències que duu el títol «La Mediterrània avui»...
         
UN BON EXEMPLE ORAL DE TEXT PER SER DIT