divendres, 15 d’abril de 2011

9a SESSIÓ

Farem més combinacions binàries de pronoms (pàg. 316-326)
Analitzarem dues expressions orals.
Treballarem aspectes de lèxic (pàg. 289-290)