divendres, 15 d’abril del 2011

EL DUBTE DE LA SETMANA 9


Els legisladors no van tenir en compte aquesta possibilitat i, conseqüentment, la llei no fa cap referència explícita a aquest supòsit.

SOLUCIÓEls legisladors no van tenir en compte aquesta possibilitat i, consegüentment, la llei no fa cap referència explícita a aquest supòsit.


L'adverbi consegüentment vol dir 'en conseqüència', i s'usa per fer referència a un fet que s'ha dit anteriorment.

Al seu torn, l'adverbi conseqüentment significa 'd'una manera conseqüent', i s'usa fent referència a persones.

Ex: Ha actuat conseqüentment amb les seues idees.

4 comentaris:

Verónica de Lamo ha dit...

VERÓNICA DE LAMO: Jo treuria l'adverbi conseqüentmemt i posaria en conseqüència, que segons l'optimot diu que és: Efecte produït per una causa o en el diccionari. cat que diu què és:Allò que segueix necessàriament alguna cosa, resultat necessari d'un fet.

Verónica de Lamo ha dit...

verónica de Lamo: Perdó, en relació al comentari que abans he fet, afegeixo, que potser nomes s'hauria d'adequar l'adverbi que en aquest cas és: consegüentment que vol dir en conseqüència, segons l'Optimot.
"Els legisladors no van tenir en compte aquesta possibilitat i, consegüentment, la llei no fa cap referència explícita a aquest supòsit."

Anònim ha dit...

S'hauria de substituïr "conseqüentment" per "consegüentment" i jo també substiuria una part de la frase perquè no aporta cap nova informació. Com a petit matís, substituiria "els legisladors" per "el legislador", ja que el legislador com a tal és un poder de l'estat (i per tant, singular), tot i que els que exerceixen aquest poder són els diputats (però no els legisladors).
És a dir:
"El legislador no va tenir en compte aquesta possibilitat i, consegüentment, la llei no en fa cap referència explícita".
Cristina Martinez

Anònim ha dit...

Estic d'acord amb les companyes en canviar "conseqüentment" (actuar d'una manera conseqüent, d'acrod amb les idees i creences pròpies) per "consegüentment" (en conseqüència).

Eva