dilluns, 16 de maig del 2011

Solucions a l'exercici de transformació de frases

Pàgina 64 (penúltim exercici)

  1. l'hagin acabat, solen
  2. venint
  3. que
  4. de
  5. una vegada/un cop/ quan hàgim/haguem/haurem/encara que hàgim/tot i que ja hem/tot i haver
  6. en, gens/gens ni mica
  7. Hi hauràs d'anar/hauràs d'anar-hi
  8. li n'enviéssim, de/ que estiguessin
  9. escrivint, la qual cosa/ cosa que/ fet que
  10. Deu