dilluns, 16 de maig del 2011

Solucions a l'exercici de transformació de frases

Exercici pàgina 78 (últim exercici)

1. hàgiu/hagueu, encengueu
2. al més
3. A causa del/ Per culpa dels/ Com que hi ha més
4. tesi, una altra (tesi)/l'altra
5. l'hauríeu traït
6. molts/grans/importants, cap/l'
7. -vos-hi, arribéssiu
8. comenci, la qual cosa/fet que/cosa que/ això, s'hauria de/l'hauríeu de
9. tot/bo i
10. traguem, força/prou/bastants/suficients