divendres, 25 de març del 2011

EL DUBTE DE LA SETMANA. NÚMERO 6

Aquesta setmana us proposem de detectar errors en el següent discurs.SOLUCIÓ

Hem aprofitat els vostres comentaris per confegir les solucions finals. Per tal de facilitar l’anàlisi del discurs, l’hem transcrit i l’adjuntem a continuació:


“Benvingut a la meva nova web (1), espero que sigui la nostra: la teva i la meva. En ella (2) podrem conversar de temes d’interès nostre i de temes d’interès pel(3) país. Afortunadament, les noves tecnologies ens permeten comunicar-nos oberta i directament (4) entre nosaltres (5), i ens permeten apropar-nos a la llibertat. Bé, ja saps (6), quan vulguis ens connectem.” Laporta


Errada 1: Benvingut a LA MEVA NOVA web, espero que sigui LA NOSTRA: LA TEVA i LA MEVA.
Correcció: Benvingut a EL MEU NOU web, espero que sigui EL NOSTRE: EL TEU i EL MEU.

Benvingut a la meva nova PÀGINA web, espero que sigui la nostra: la teva i la meva.
“Web”, seguint la definició de l’enciclopèdia Catalana és un mot de gènere masculí (“Servidor d'informació World Wide Web”), però es pot formular la frase en femení si s’especifica que es parla del terme “pàgina web” i no “lloc web”, “espai web” o únicament “web”.


Errada 2: en ELLA podrem conversar
Correcció: HI podrem conversar


És preferible emprar un pronom feble que no pas un de fort (jo, tu, ell...). Per tant l’opció més adequada és HI podrem conversar.


Errada 3: temes d’interès PEL país
Correcció: temes d’interès PER AL país


Quan designem el destinatari cal usar per a


Errada 4: comunicar-nos obertA i directaMENT.
Correcció: comunicar-nos OBERTAMENT i directA.

En català, quan hi ha dos adverbis seguits és el primer que adopta la terminació ment, a diferència del castellà, que ho empra de forma inversa, per tant, en el discurs es copia la fórmula del castellà. Voldria afegir també que l’adverbi que no adopta el sufix “–ment”, cal formular-lo en femení, per això “directa” acaba en “a” enlloc de fer-ho en “e”.

Errada 5: ens permeten comunicar-NOS oberta i directament entre NOSALTRES
Correcció: ens permeten comunicar-NOS obertament i directa.

Es produeix una redundància, perquè el pronom ja indica que l’acció es desenvolupa “entre nosaltres”, per això aquesta darrera part de la frase caldria suprimir-la.


Errada 6: Bé, ja saps, quan vulguis ens connectem.
Correcció: Bé, ja HO saps, quan vulguis ens connectem.


Saber és un verb transitiu, per la qual cosa requereix un complement, ja sigui explicitat o substituït per un pronom, tal com plantejo en l’alternativa.

8 comentaris:

Anònim ha dit...

Ha començat dient Benvingut (en lloc de benvinguts)ha dit nostre (en lloc de nostres) ha utilitzat el singular i el plural
Ana Palos

Anònim ha dit...

A més dels que ha dit l'Anna he trobat el següent : Ha dit pel pais en lloc de per al pais

Laura Noguer

Anònim ha dit...

Potser en lloc de Ja saps , hauria de dir Ja sabeu

Laura Noguer

Anònim ha dit...

Jo crec q quan diu benvingut o ja saps és pq intenta parlar directament de tu cap al receptor, probablement per fer-ho més coloquial, més pròxim. Tot i q desconeixo si això és politicament correcte.

El q a mi no m'agrada massa és el q diu de "ens permeten". Aquest "ens" crec q sobra.

I a més a més parla del web en femení. El femení és sinònim de pàgina web però en aquest cas hauria de parlar del web.

Maria Sanchez

Anònim ha dit...

El to, al meu parer, és massa col•loquial. Com a errors jo destacaria “pel país” i “oberta i directament”, que hauria de ser “per al país” i “obertament i directa” o “obertament i directament”. Tampoc m’acaba d’agradar l’expressió “en ella podrem”, que jo substituiria per “en la qual” tot i que no crec que sigui incorrecta.
Cristina Martínez

Anònim ha dit...

Jo diria que l'error és total. No he vist pitjor actoret, potser algun semblant a TV res. Qui es pot creure coses tan falses i buides com les que diu aquest paio?
Quin país! Com podem fer cas a elements com aquest?!
La resta ja ho han dit els companys!

Anònim ha dit...

Per començar, dir que és un video horrorós. Es nota molt que està llegint!
Ha dit temes d'ínterés nostre, en comptes de nostres i ya saps, en comptes de ja saps.

Adoració,

Anònim ha dit...

Bon dia!

Diverses coses:

- A temes d'interès nostre, jo més que nostres hi posaria temes del nostre interès.

- M'ha semblat detectar alguns errors de pronuncia: ja ("ia") saps, ella ("eia").

- També he notat moltes repeticions del nom o pronom referit a nosatres: "la nostra, la teva i la meva"/"ens permeten comunicar-nos oberta i directament entre nosaltres"

Fins la tarda!

Eva