divendres, 1 d’abril del 2011

ERRADES I MILLORES POSSIBLES

el terratrèmol del Japó, ha malmès la central.
un desastre degut al terratrèmol
Chernòbil
arrel de l'incident ocorregut
atmòsfera
les instal·lacions requereixen d'una gran inversió
poden hipotecar a les genereacions futures
la dependència de l'energia obliga a buscar fonts sostenibles, revisant a la baixa els hàbits de consum de la mateixa.
En quant a l'energia solar
Varen provocar
sempre i quan la situació no s'allargui.
pitjor tragèdia a nivell mundial
cal prescindir d'aquesta energia el més aviat possible
tan per a les persones com pel medi
si s'han de buscar alternatives a la mateixa
no obstant, volem arribar a casa.